RABBIT

น้องเถาะ กระต่ายหนุ่ม อายุ 4 ปี มาด้วยอาการท้องเสียอย่างรุนแรงติดต่อกันหลายวัน และไม่กินอาหาร เนื่องจากเจ้าของไม่อยู่บ้านมากกว่าครึ่งเดือน และไปฝากเพื่อนเลี้ยง

Powered by MakeWebEasy.com