Doctor

ดูแลงานด้านโรคทางระบบประสาท

ดูแลงานด้าน คลินิกโรคหัวใจ

ดูแลงานด้านคลินิกสัตว์พิเศษเอ็กโซติก

ดูแลงานด้าน คลินิกโรคหัวใจ

ดูแลงานด้าน โรคอายุรกรรมทั่วไป ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ

ดูแลงานด้าน โรคอายุรกรรมทั่วไป สัตว์ป่วยในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน ศัลยกรรมทั่วไปและฉุกเฉิน

ดูแลงาน โรคอายุรกรรมทั่วไปและสัตว์พิเศษ ศัลยกรรมเบื้องต้น

ดูแลงานด้าน อายุรกรรมและศัลยกรรมทั่วไป

ดูแลงานด้าน โรคอายุรกรรมทั่วไป ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

ดูแลงานด้าน โรคอายุรกรรมทั่วไป การวางยาสลบ

ดูแลงานด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด และฝังเข็ม

ดูแลงานด้านโรคทางระบบประสาท, ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ดูแลงานด้าน คลินิกโรคแมว

ดูแลงานด้าน อายุรกรรมสัตว์และสัตว์เลี้ยงพิเศษ

ดูแลงานด้านการฝังเข็ม , เทคโนโลยีสำหรับสัตว์เลี้ยง , ขาเทียม , วีลแชร์ และลู่วิ่งในน้ำสำหรับสัตว์พิการ

ดูแลงานด้านแพทย์ทางเลือก, การฝังเข็ม และสมุนไพร

ดูแลงานด้าน โรคผิวหนัง และภูมิแพ้ผิวหนัง

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy