ตกตึก 4 ชั้น ผ่าตัดซ่อม Hard Palate Fracture ด้วยเทคนิก

6525 Views  | 

ตกตึก 4 ชั้น ผ่าตัดซ่อม Hard Palate Fracture ด้วยเทคนิก

Signalment :ชื่อ Lily                   อายุ 4 เดือน                  เพศ เมีย              พันธุ์ Persia

Hx-CC :
ตกตึก 4 ชั้น ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะถูกส่งตัวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ลูกแมวมีอาการหอบหายใจอย่างรุนแรง มีเลือดออกทางจมูก และเจ็บขาหน้าข้างขวาอย่างมาก ภายหลังจากการเปิดปากตรวจพบว่า เพดานแข็งของช่องปากด้านบนมีการแตกแยกออกจากกันจากการกระทบกระเทือนอย่าง รุนแรงทำให้ช่องปากและช่องจมูกของแมวตัวดังกล่าวมีโพรงเชื่อมถึงกัน

Diagnosis :
ภายหลังจากทำการถ่ายภาพรังสี x-ray พบว่า กระดูกบริเวณขายังคงปกติ กระบังลมยังคงอยู่ในแนวเดิม แต่จากภาพ x-ray ดังกล่าว พบว่าแมวกำลังประสบปัญหาเลือดออกภายในเนื้อปอดจากการกระทบกระแทกอย่างรุนแรง

Treatment & Techniques
แมวตัวดังกล่าวถูกแอดมิทเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยการให้ยาห้ามเลือด ยาลดปวด ยาลดอักเสบ ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน และต้องให้ออกซิเจนตลอด 24 ชั่วโมง จนกระทั่งการหายในของแมวดีขึ้น ไม่มีอาการหอบแล้ว สัตวแพทย์จึงได้พิจารณาทำการผ่าตัดเพื่อเย็บปิดเพดานช่องปากด้านบนในลำดับ ถัดไป โดยใช้เทคนิค Sliding bipedicle flap repair ซึ่งเป็นการย้ายตำแหน่งเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณรอบข้างเข้ามาปิดโพรงที่ทะลุ ร่วมกับใช้ไหมละลาย (PDS 4-0) เพื่อทำการเย็บรั้งปิดโพรงดังกล่าว
Treatment duration
ภายหลังจากทำการเย็บปิดโพรงเพดานช่องปากด้านบนแล้ว แมวตัวดังกล่าวจะต้องถูกจำกัดชนิดอาหารโดยไม่สามารถให้กินอาหารทั่วไปได้ เพราะอาจก่อให้เกิดการเสียดสีจากอาหารกับแผลผ่าตัด และทำให้แผลผ่าตัดแตกออกได้ โดยจะต้องให้แมวกินอาหารอ่อนซึ่งมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่นิ่มเหลวเท่านั้น เพื่อลดการเสียดสีของอาหารภายในช่องปาก โดยจะต้องกินต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 เดือน ร่วมกับการรักษาความสะอาดภายในช่องปากเพื่อลดการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณแผล ผ่าตัดภายหลังจากทำการผ่าตัดเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ สัตวแพทย์ได้นัดเจ้าของเข้ามาเพื่อติดตามอาการและประเมินสภาพแผลหลังการผ่า ตัด พบว่าแผลผ่าตัดดังกล่าวเชื่อมกันอย่างสนิทดี โดยแมวสามารถกินอาหารเหลวและดื่มน้ำได้อย่างปกติโดยไม่แสดงอาการจามเลย

ข้อแนะนำ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเจ้าทุกคนควรดูแลแมวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเลี้ยงแมวภายในอาคารสูงนั้นควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเรามักจะพบปัญหาแมวตกจากตึกอยู่บ่อยครั้ง เจ้าของควรจะแน่ใจทุกครั้งว่าแมวจะอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยเมื่อเจ้าของไม่ สามารถอยู่ดูแลได้ เช่น ปิดห้องให้มิดชิด หรือนำสัตว์ไปไว้ในกรงเมื่อเจ้าของไม่อยู่ เป็นต้น     
   Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy