ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในสัตว์เลี้ยง

5455 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในสัตว์เลี้ยง

ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้ วนในสัตว์เลี้ยง

คือสภาวะที่ร่างกายที่มีน้ำ หนักตัวมากกว่าปกติซึ่งเกิด จากการสะสมของไขมันใต้ผิวหน ังมากกว่าเกินไปจนมีผลกระทบ ต่อสุขภาพ ซึ่งในสัตว์เลี้ยงที่มีภาวะ นี้จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงข องการเป็นโรคเบาหวาน โรคกระดูกและข้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่นๆตามมาอีกมากมาย เป็นผลทำให้สัตว์เลี้ยงมีอา ยุขัยลดลง
สาเหตุ
เกิดจากความไม่สมดุลกันระหว ่างพลังงานที่ได้รับกับพลัง งานที่ใช้ ซึ่งประกอบด้วยหลายปัจจัยหล ัก รวมไปถึงพันธุกรรม อายุ การทำหมัน การใช้พลังงานในแต่ละวัน รวมถึงปริมาณพลังงานในอาหาร ที่ได้รับในแต่ละวัน ซึ่งระวังสับสนกับในสัตว์เป ็นโรคระบบฮอร์โมนทั้งนี้ทั้ งนั้นต้องให้สัตวแพทย์ประเม ินและวินิจฉัย
การจัดการในสัตว์ที่มีภาวะน ้ำหนักตัวเกิน
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 อย่างคือ
1.เจ้าของ
กุญแจที่สำคัญในการลดน้ำหนั กสำเร็จส่วนใหญ่จะมาจากความ ร่วมมือและการสนับสนุนของเจ ้าของเป็นหลักเนื่องจากเจ้า ของเป็นคนให้อาหารแก่สัตว์เ ลี้ยงและคอยติดตามน้ำหนักขอ งสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดการประกอบด้วยหลาย ส่วนได้แก่ การจัดการอาหาร การปรับพฤติกรรมของสัตว์เลี ้ยง การออกกำลังกาย การรักษาทางยาซึ่งเป็นแค่ส่ วนหนึ่งของการรักษาไม่ใช่กา รรักษาหลัก
2.สัตวแพทย์
เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คอยให ้คำแนะนำแสดงให้เห็นถึงข้อด ีของการที่สุนัขมีน้ำหนักที ่เหมาะสมจะช่วยลดอาการหอบ การเหนื่อยง่าย รวมถึงการลดการใช้ยาแก้ปวดใ นรายที่ปัญหาโรคกระดูกและข้ อ คำนวณปริมาณพลังงานอาหารต่อ วันออกแบบโปรแกรมการลดน้ำหน ักรวมถึงเฝ้าระวังโรคต่างๆใ นสัตว์เลี้ยง
3.สัตว์เลี้ยง
การให้ความร่วมมือของสัตว์เ ลี้ยง
การจัดการอาหาร
เน้นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงทำ ให้สัตว์เลี้ยงอิ่มได้นานลด ความอยากกินอาหารแต่ต้องมีไ ด้รับพลังงานพื้นฐานที่เพีย งพอในแต่ละวัน แนะนำเป็นอาหารสุนัขสำหรับล ดน้ำหนักโดยตรง ให้ในปริมาณที่สัตวแพทย์แนะ นำ จะมีคุณภาพและเห็นผลได้ง่าย ที่สุด

การจัดการพฤติกรรม
งดให้อาหารในที่ที่มีการเตร ียมอาหารของคน งดให้อาหารคนกับสุนัข รวมถึงควรใช้อาหารในการเป็น รางวัลควรเปลี่ยนเป็นการลูบ หัวหรือพาไปเดินเล่นแทน สุนัขจะได้หยุดพฤติกรรมการข ออาหาร
การออกกำลังกาย
การพาเดินพร้อมสายจูงร่วมกั บเจ้าของ การเพิ่มกิจกรรมให้สนุข เช่น พาไปเดินเล่นในสวน เก็บลูกบอล การว่ายน้ำ การเดินบนลู่วิ่งบก การเดินบนลู่วิ่งน้ำ การเดินในพื้นทราย แต่การออกกำลังกายเพียงอย่า งเดียวไม่สามารถลดน้ำหนักได ้หากเจ้าของไม่ควบคุมอาหารอ ย่างต่อเนื่อง ไม่แนะนำให้มีอาการออกกำลัง กายอย่างหักโหม เนื่องจากสุนัขแต่ละตัวมีคว ามอดทนต่อการออกกำลังกายไม่ เท่ากัน สุนัขที่อ้วนอยู่แล้วจะหอบเ หนื่อยง่าย หรือสุนัขที่มีพันธุ์หน้าสั ้นจะหายใจไม่ทันด้วยลักษณะท างสรีระที่ไม่อำนวย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะร ะบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉีย บพลันได้
การใช้ยาลดความอ้วน
มีการศึกษาการใช้ยาลดความอ้ วนสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งตัว ยาจะขัดขวางการดูดซึมไขมันท ี่จะเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งจ ะทำให้ลดความอยากอาหาร สุนัขขออาหารลดลง แต่ยังไม่เป็นที่นิยมในปัจจ ุบันเนื่องจากห้ามให้ในสุนั ขตั้งครรภ์ สุนัขที่มีปัญหาสุขภาพอื่น และห้ามใช้ในแมวเนื่องจากเส ี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับ รวมถึงการใช้ระยะสั้นหรือไม ่ต่อเนื่องจะทำให้สัตว์เลี้ ยงกลับมามีภาวะน้ำหนักเกินอ ย่างรวดเร็ว

สุดท้ายนี้หากเจ้าของท่านใด สงสัยว่าสัตว์เลี้ยงของท่าน มีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโร คอ้วนหรือไม่ แนะนำให้พามาตรวจร่างกายและ ปรึกษากับสัตวแพทย์โดยตรง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้