ศูนย์รับบริจาคเลือดสุนัข, แมว

103452 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศูนย์รับบริจาคเลือดสุนัข, แมว

แบบฟอร์มลงทะเบียน ขอรับเลือดหรือบริจาค เพื่อรับสิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffoEhWHQ9SVHfDjDopyaw3TrqzBhEtL46tHNZba9miM70New/viewform


จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงศูนย์รับบริจาคเลือดโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท (iVET Blood Bank)

      ปัจจุบันพบปัญหาสัตว์ป่วยวิกฤตมากมาย เช่น อุบัติเหตุที่เสียเลือดมาก การผ่าตัดใหญ่ที่เสียเลือดมาก หรือโรคพยาธิเม็ดเลือดที่รุนแรง ที่จำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือดอย่างฉุกเฉินเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้ แต่เจ้าของสัตว์ป่วยเหล่านั้นไม่รู้ว่าจะไปหาเลือดมาจากที่ไหน ติดต่ออย่างไร ต้องใช้เลือดเท่าไหร่ ทางโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทจึงก่อตั้งหน่วยธนาคารเลือดเพื่อเป็นตัวกลางประสานงานและรับบริจาคเลือด ดำเนินการถ่ายเลือด ดูแลหลังการถ่ายเลือด พร้อมรับสมัครสมาชิกสุนัขและแมวเข้าโครงการ หากทางโรงพยาบาลสัตว์ต้องการใช้เลือดจะติดต่อไปยังท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อขอรับสุนัขหรือแมวที่ลงชื่อสมัครไว้มาบริจาคเลือดได้ทันท่วงที "เลือดที่เก็บมาได้ เอาไปทำอะไรได้บ้าง”

โดยปกติแล้ว “เลือด” จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด น้ำเลือด โปรตีนในเลือด รวมทั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดอีกหลายชนิด ซึ่งในการป่วยของสุนัข แต่ละตัว ก็จะมีความต้องการองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไป เช่น ถ้ามีปัญหาโลหิตจาง อาจจะต้องการแค่เม็ดเลือดแดง แต่ถ้าโปรตีนต่ำ จะต้องการแค่โปรตีนในเลือด เป็นต้น
 

 
 
ดังนั้น ก็จะเห็นได้ว่า เลือดจากสุนัขแข็งแรง 1 ตัว ก็จะสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบต่างๆ ไว้ช่วย สุนัขป่วยได้อีกหลายชีวิต ดังนั้น การพาสุนัขมาบริจาคเลือด 1 ครั้ง จึงถือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งที่มี คุณค่าและได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ร่วมกันบริจาคเยอะๆ นะค่ะ

 

 

การบริจาคเลือดในแมว 

ทราบหรือไม่นอกจากน้องหมาที่สามารถบริจาคเลือดได้แล้วนั้น น้องแมวเองก็สามารถบริจาคเลือดได้เช่นกันคะ แต่ข้อจำกัดในการบริจาคเลือดของน้องแมวนั้นจะมากกว่าน้องหมาคือ เลือดของแมวไม่สามามารเก็บเป็นสต็อกเลือดในธนาคารเลือดได้เพราะเม็ดเลือดแดงของแมวจะแตกและไม่สามารถเอาไปใช้ได้การบริจาคเลือดในแมวจึงมีความยุ่งยากกกว่าคือต้องเก็บเลือดสดจากตัวผู้ให้(donor)แล้วทำการถ่ายให้แก่ตัวผู้รับ(recipient)โดยทันที ซึ่งแมวที่ป่วยนั้นมักอยู่ในภาวะวิกฤติต้องการถ่ายเลือดโดยด่วน แต่กว่าจะติดต่อหาแมวที่จะมาเป็นผู้บริจาคได้ กว่าจะทำการตรวจเลือดสุขภาพของตัวที่จะบริจาค หรือการตรวจความเข้ากันของเลือด(crossmatch)อาจทำให้น้องแมวที่รอรับบริจาคเลือดนั้นเสียชีวิตไปก่อน
ดังนั้นทางโรงบาลสัตว์ไอเว็ทจึงจัดทำโครงการบริจาคเลือดในแมว โดยให้แมวที่ประสงค์จะบริจาคเลือดนั้น
ลงรายชื่อและข้อมูลที่สามารถติดต่อเอาไว้ เพื่อกรณีฉุกเฉินที่ต้องการรับบริจาคเลือดจะได้ทำการติดต่อโดยทันที
ซึ่งลดระยะเวลาที่ต้องหาตัว donor และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของน้องแมวที่ป่วยมากขึ้น

น้องแมว แบ่งกรุ๊ปเลือดออกเป็น 3 กรุ๊ปด้วยกัน 

A เป็นกรุ๊ปที่พบได้มากที่สุดในโดยเฉพาะแมวไทย
B มักพบในแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ เช่นAbyssinian, Birman, British shorthair, Devon Rex, Himalayan,
Persian, และ Somali แต่มีรายงานว่าแมวสายพันธุ์ต่างประเทศโดยเฉพาะเปอร์เซียที่
เลี้ยงในเมืองไทยก็มักพบเป็น กรุ๊ป A
AB เป็นกรุ๊ปที่มีน้อยมากในทุกสายพันธุ์ไม่ถึง 1 % ดังนั้นท่าไม่ต้องกังวลว่าแมวสายพันธุ์ต่างประเทศต้องให้เลือด
กับสายพันธุ์ต่างประเทศด้วยกันเท่านั้น เพราะอย่างไรก็ดีก่อนการให้เลือดทุกครั้งจำเป็นต้องการทำการตรวจหาความเข้ากันของเลือด (crossmatch)ก่อนทุกครั้ง
 
 
 
 

 
 
 
Your Pet = My Hero
Give Blood Give Life

 

เมือสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ ต้องผ่าตัดในบางครั้งก็มีความต้องการเลือดอย่างเร่งด่วนไม่จ่างจากคน แต่น่าเสียดายที่หลายครั้งที่หลายครั้งก๋ได้เลือดไม่ทัน

ด้วยเหตุนี้ การมีธนาคารเลือด หรือการมีข้อมูล ผูัต้องการบริจาคเลือด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การช่วยชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากสัตวฺเลี้ยงและเจ้าของจะได้บุญด้วย การบริจาคเลือดแล้ว ทาง iVET ยังมอบสิทธิพิเศษให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณอีกด้วย = ฮีโร่ของเรา
 

สิทธิประโยชน์ที่สุนัขและแมวที่มาบริจาคเลือดจะได้รับ

ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพทั้วไปฟรี 9 รายการ
ได้รับสิทธิ์ตรวจเลือดฟรีก่อนการบริจาคเลือด
ได้รับสิทธิ์ในการป้องกันเห็บหมัด 1 ครั้ง
ได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนประจำปีฟรี 1 ครั้ง
ได้รับยาบำรุงเลือดหลังจากมาบริจาคเลือด
ได้รับเหรียญที่รำลึกหรือประกาศนียบัตร
ได้รับส่วนลด 5 %  เมื่อเข้าใช้บริการ
คุณสมบัติของสุนัขและแมว ที่สามารถบริจาคเลือดได้

อายุ 1-7 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
สุนัขต้องมีน้ำหนักตัว 17 กก. ขึ้นไป แมวต้องน้ำหนัก 4 กก. ขั้นไป
ได้รับการวัคซีนป้องกันโรคประจำปี ป้องกันเห็บหมัด พยาธิหนอนหัวใจต่อเนื่อง
ไม่เคยได้รับการถ่ายเลือด
ไม่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ใน 3 เดือนก่อนบริจาค
ไม่มีบาดแผลหรือโรคผิวหนัว
หากเป็นเพศเมียไม่ควรอยู่ในช่วงติดสัด ตั้งครรภ์หรือให้นมลูก
ต้องไม่รับประทานยาใดๆ ในช้วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้า
มีลักษณะเป็นมิตร เจ้าของสามารถควบคลุมได้
สุนัขหรือแมวที่เคยบริจาคก่อนหน้านี้มาแล้ว ระยะห่างในการบริจาคเลือดไม่ควรต่ำกว่า 3 เดือน

การเตรียมตัวเพื่อมาบริจาคเลือด : ควรให้สุนัขและแมวงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง แต่สามารถให้ทานน้ำได้ปกติ
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน https://bit.ly/3PjALsc

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

Hotline : 085-244-7899
App Line @ivethospital >>> http://line.me/ti/p/%40qsa5376w
 

 
4 ข้อดีของการบริจาคเลือดที่ iVET


(1) หลังบริจาคเลือด ร่างกายของสุนัขและแมวจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ ทำให้ร่างกายแข็งแรง และผิวดูเปล่งปลั่งมากขึ้น
(2) ตรวจสุขภาพฟรีชุดใหญ่ ถือเป็นการคัดกรองโรค หากสัตว์เลี้ยงของเราป่วยจะสามารถรักษาได้ตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรง เพราะสัตว์เลี้ยงบางตัวภายนอกดูแข็งแรงอาจเริ่มมีภาวะป่วยแอบแฝงก็ได้
(3) สุนัขและแมวยาบำรุงเลือดทุกครั้งหลังจากการเก็บเลือดเรียบร้อย
(4) เป็นการทำบุญช่วยเสริมดวงชะตาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนด้วยกัน ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ใช่สุนัขหรือแมวทุกตัวที่สามารถจะบริจาคได้ ต้องเป็ยสัตว์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น 
•••

#ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต #เพื่อนช่วยเพื่อน
สนใจบริจาคเลือดติดต่อ 085-244-7899
ศูนย์รับบริจาคเลือดโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
(iVET Blood Bank)

•••

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท เปิดบริการ 24 ชม. 
iVET Pet Advisor ตอบทุกปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยง..
จากสัตวแพทย์โดยตรง
Hotline : 085-244-7899
App Line @ivethospital >>> http://line.me/ti/p/%40qsa5376w
website : www.ivethospital.com

Google maps
Rama9 : https://goo.gl/maps/FyDSpaaR2q62
West Centre : https://goo.gl/maps/C45PSN7Gm422
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้